روند جدید منبع تغذیه ماژولار هواوی دیجیتال انرژی

Qin Zhen، معاون خط تولید انرژی دیجیتال هوآوی و رئیس بخش منبع تغذیه ماژولار، خاطرنشان کرد که روند جدید منبع تغذیه ماژولار عمدتاً در "دیجیتالی شدن"، "کوچک سازی"، "تراشه"، "بالا" منعکس خواهد شد. کارایی کل لینک، "شارژ فوق العاده سریع"، "ایمن و قابل اعتماد" شش جنبه.