برنامه ماژول یکسو کننده

ماژول یکسو کننده به AGV، شمع شارژ اسکوتر برقی دو چرخ اعمال می شود

تجزیه و تحلیل سودمند:
- ارتباط استاندارد CAN برای تنظیم آسان پارامترهای ماژول
مناسب برای انواع مشخصات برنامه برای انتخاب
- چگالی بالا، 15٪ - 25٪ کاهش حجم
- نظارت هوشمند، گزارش لحظه ای وضعیت شارژ
- تنظیم آسان جریان شارژ
- راندمان بالا، زمان شارژ 20 تا 30 کاهش یافته است

ایستگاه شارژ AGV